Kongres Zarządzanie Infrastrukturą Drogową

Warszawa, 4-5 grudnia 2019

Zarządcy dróg są konfrontowani z coraz większymi wyzwaniami, takimi jak rosnące ograniczenia nakładów finansowych na drogi, czy też postępująca złożoność procesów zarządzania. W odpowiedzi na te wyzwania postanowiliśmy zorganizować platformę wymiany doświadczeń, dzięki której zarządcy będą mogli dowiedzieć się o nowoczesnych, a zarazem sprawdzonych rozwiązaniach, metodach i narzędziach zarządczych wdrażanych w różnych jednostkach związanych z branżą drogową. Podczas kongresu, zarówno podczas sesji plenarnych, jak i warsztatowych zarządcy będą mieli okazję zobaczyć na konkretnych przykładach, w jaki sposób zaprezentowane rozwiązania mogą być wykorzystywane w ich codziennej pracy.


Kontakt z organizatorami

Patron medialny

Polski Kongres Drogowy
Tomasz Orłowski

+48 605 200 214
biuro@kongresdrogowy.pl
www.kongresdrogowy.pl

INFRAMA
dr Agata Ciołkosz-Styk

+48 609 011 207
a.ciolkosz-styk@inframa.pl
www.inframa.pl